Kurumsal

İnsan Kaynakları


    Üstünel Kalıp, kurumların en önemli değerlerinin “uzmanlaşmış insan gücü” olduğu bilincindedir, Üstünel Kalıp, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır.


     Üstünel Kalıp çalışanları; beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar. Şirket; çalışanlarına, şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yapar.

     Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Üstünel Kalıp`ın insan kaynakları politikasını belirler. Başvurunuz arşivimizde tutularak ileride oluşacak fırsatlar için değerlendirilecektir.Dosyalar